Marus van der Made | algemeen

Mijn werk valt onder de stroming concrete kunst. Ik voel mij echter ook een minimalist. Voornamelijk werk ik ruimtelijk. Bij al mijn werken blijft de essentie van vorm belangrijk. Toch laat ik emotie en intuïtie toe. Lijn, vlak, ritme en lichtval zijn van betekenis. Ik experimenter met verschillende materialen en oppervlakken. Naast zuivere pigmenten gebruik ik o.a. ook antraciet (steenkool) en roest oxydatie. Mijn laatste werken hebben de piramidevorm als uitgangspunt. Door deze af te snijden en in te drukken ontstaan er verrassende vormen. Door de kunstwerken aan een dunne staaldraad te hangen creëer ik een extra dimensie.

My work belongs to the art movement concrete art. However, I also feel like a minimalist. I mainly work 3 dimensional. The essence of form remains important in all my works. Still, I allow emotion and intuition. Line, rhythm and light are important. I experiment with different materials and surfaces. Besides pure pigments I also use anthracite (coal) and rust oxidation. My latest works are based on the pyramid shape. By cutting and pressing the pyramid shape, surprising shapes are created. By hanging the artworks on a thin steel wire I create an extra dimension.
Marus van der Made