Hannie van der Made | algemeen

De organisatie van tentoonstellingen, symposia en begeleiding van kunstprojecten is wat mij altijd heeft geboeid. Refererend aan mijn galerie l’Idee en kunststichting IDAC, organiseerde ik tentoonstellingen met Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, ik begeleidde kunstprojecten en was partner van ontwerpstudio Vandermades Design. Sinds 2010 richt ik mij op de organisatie, samenstelling en inrichting van tentoonstellingen. Met name de concrete en constructieve kunst.

Hannie van der Made

The organization of exhibitions, symposia and support of art projects is what always fascinated me. Referring to my L’Idee Gallery and Art Foundation IDAC, I organized exhibitions of Dutch and foreign artists, managed art projects at studio Vandermades Design. Since 2010 I focus on the organization of exhibitions. Especially the concrete and constructive art.

Hannie van der Made